Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowania PFRON

Uwaga!

Szanowni Państwo

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do:

- turnusów rehabilitacyjnych,

- sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

można składać w każdym czasie.

 od 1.01.2024 r. – wnioski składane drogą elektroniczną (ePUAP, System Obsługi Wsparcia)

 od 2.01.2024 r. – wnioski składane metodą tradycyjną (papierowe)

 Jednocześnie informujemy, że przyznawanie dofinansowań rozpoczniemy po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

  • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

  • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Poniższy odnośnik prowadzi do Informatora dla osób z niepełnosprawnością przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 8 obejmuje zagadnienia Wsparcia osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

Informator dla osób z niepełnosprawnością

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny