Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że program Aktywny Samorząd od dnia 1 maja 2021 r. realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Moduł I - Od 1 marca br. ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”

Informujemy, że w 2024 roku w ramach programu wnioski można składać od 1.03.2024 r. do 31.08.2024 r., również w wersji elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia):

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=267&a=new

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Klienta,
aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji:
www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2024 roku można znaleźć na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, aleja Niepodległości 37 (V piętro).

Formularze wniosków papierowych i załączników, można pobrać poniżej:
 

MODUŁ I

Obszar A zadanie 1 

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnionych)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 9. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar A zadanie 2 i 3

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku
aktywności zawodowej),

- Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu
wymagającym usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie lekarskie – jeśli dotyczy (zadanie A2)
 8. Zapotrzebowanie na TJM
 9. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 10. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 11. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar A zadanie 4

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  samochodu (dla osób ze znacznym albo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Prośba o przywrócenie terminu na złozenie wniosku
 9. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar B zadanie 1, 3, 4

  Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze       znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do 18 lat, lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych),


 Obszar B zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
 narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych),


 Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze   znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do 18 lat, lub w wieku aktywności   zawodowej lub zatrudnionych)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
 8. Informacja dot. zaświadczeń od okulisty
 9. Zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)
 10. Zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu)
 11. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 12. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 13. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar B zadanie 2
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; dotyczy osób, które otrzymały pomoc w Obszarze B pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 8. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar B zadanie 5
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały pomoc w Zadaniu: 1, 3 lub 4)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 8. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar C zadanie 1
pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym; zatrudnionych lub uczących się, lub z pozytywną opinią Eksperta PFRON w zakresie rokowań uzyskania zdolności do pracy lub podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie; w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnionych)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 9. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 11. Kosztorys

 Obszar C zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 8. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar C zadanie 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z potwierdzoną przez Eksperta PFRON: stabilnością procesu chorobowego oraz rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 8. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar C zadanie 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z potwierdzoną przez Eksperta PFRON: stabilnością procesu chorobowego oraz rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 8. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar C zadanie 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu - jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 9. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 Obszar D 

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, aktywnych zawodowo i pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka lub będących jego przedstawicielem ustawowym

 1. Wniosek
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 7. Zaświadczenie ze żłobka/przedszkola
 8. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 9. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 11. Kalkulacja kosztów

 

MODUŁ II

    

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II.

Wnioski można składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia):

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=267&a=new

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP
lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Profil zaufany można potwierdzić 
w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Mieszkańców, aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie:

www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html 

UWAGA!

Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej po raz pierwszy w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł.

WNIOSKI NA SEMESTR LETNI MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 DO 31 MARCA 2024 r.

Proszę o dostarczanie uzupełnionych formularzy wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).

Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, które uczą się w: szkole wyższej, policealnej, kolegium, mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny samorząd w 2024 roku można znaleźć na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

 

 

Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (piętro V), lub za pośrednictwem poczty pod adresem: aleja Niepodległości 37, 64-920 Piła.

Formularze w wersji papierowej są dostępne do pobrania poniżej

 

 1. Wniosek 
 2. Lista załączników do wniosku
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią programu
 5. Oświadczenie pełnomocnika – jeśli dotyczy
 6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu – jeśli dotyczy
 7. Zaświadczenie z Uczelni/szkoły
 8. Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku
 9. Oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 11. Oświadczenie o pomyślnym ukończeniu nauki
 12. Zaświadczenie lekarskie
 13. Oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny