Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednostki organizacyjne

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
Dyrektor: Jarosław Grzebyk

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, ma charakter stacjonarny i zapewnia mieszkańcom całodobowe wsparcie, posiada 70 miejsc.

--

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Dyrektor: Justyna Łoś

 • Adres: Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory
 • Tel. 67 283 11 39
 • Tel./fax: 67 283 11 40
 • Godziny pracy administracji: poniedziałek - piątek w godzinach 7:00-15:00
 • E-mail: centrumdps@wp.pl

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - dysponuje 66 miejscami stałego pobytu, siedzibą Domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory. Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa, w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

--

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Dyrektor: Krzysztof Banach

 • Adres: Chlebno 8, 89-310 Łobżenica
 • Tel./fax: 67 286 11 34
 • Godziny pracy administracji: poniedziałek - piątek w godzinach 7:00-15:00
 • Strona internetowa: www.dpswchlebnie.pl
 • E-mail: dpschlebno@wp.pl

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych (kobiet) niepełnosprawnych intelektualnie, ma charakter stacjonarny zapewniający całodobową opiekę i posiada 80 miejsc.

--

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
Dyrektor: Iwona Zawitowska

 • Adres: Falmierowo 1, 89-311 Falmierowo
 • Tel. 67 286 32 26
 • Fax: 67 286 32 42
 • Godziny pracy administracji: poniedziałek - piątek w godzinach 7:00-15:00
 • Strona internetowa: www.dpswfalmierowie.pl
 • E-mail: dps@dpswfalmierowie.pl

Dom Przeznaczony dla osób dorosłych, kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom ma charakter stacjonarny zapewniający całodobową opiekę i posiada 80 miejsc.

--

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
Dyrektor: Filip Perliński

 • Adres: Dębno 27, 89-310 Łobżenica
 • Tel. 67 286 18 20
 • Fax: 67 286 18 20 wew. 21
 • Godziny pracy administracji: poniedziałek - piątek w godzinach 7:00-15:00
 • Strona internetowa: www.dps-debno.pl
 • E-mail: dps@dps-debno.pl

Dom przeznaczony jest dla mężczyzn niesprawnych intelektualnie, ma charakter stacjonarny, zapewniający całodobową opiekę i posiada 120 miejsc. Siedzibą Domu jest wieś Dębno, gmina Łobżenica.
Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

--

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
Dyrektor: Julita Kulczyńska

Placówka pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla której nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
Dom podejmuje działania w celu powrotu wychowanka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka przygotowuje wychowanków do podjęcia  samodzielnego życia po uzyskaniu pełnoletności lub ukończenia szkoły. W swojej pracy placówka realizuje zaspakajanie niezbędnych potrzeb wychowanków. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

--

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią
Dyrektor: Maciej Czekała

 • Adres: 89-333 Osiek nad Notecią, ul. Leśna 25

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny