Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o ogłoszeniu

Utworzono dnia 23.05.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00336100/01 w dniu 2024-05-23 i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Link do strony: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000336100%2F01
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy zakupu usług pn. "Świadczenie usług wspierających rozwój dla dzieci i młodzieży oraz usamodzielnianych wychowanków przebywających w pieczy zastępczej a także dla rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i jego otoczenia”. Projekt jest realizowany w ramach projektu "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim".

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny