Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 06.08.2018

06.08.2018.

W związku z otrzymanym pismem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30.07.2018 r. znak: PS-II.9451.2.2018.2.4, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie z rezerwy celowej, uruchamianej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki chcąc rozeznać środki finansowe, uprzejmie prosi o przedłożenie szczegółowego programu, który Powiat/Miasto zamierza realizować, zawierającego m.in. informacje na temat:
    • podmiotu, który będzie realizować program,
    • liczby osób, które będą uczestniczyć w programie,
    • miejsca realizacji programu,
    • formy i sposobu prowadzonego programu,
    • dokładnego czasu trwania programu, częstotliwości spotkań,
    • sposobu i czasu monitorowania efektów programu
    • szczegółowej kalkulacji programu, w tym podania liczby godzin programu oraz stawki za godzinę specjalisty.
O dofinansowanie mogą ubiegać się te podmioty, których programy będą zgodne z wytycznymi wskazanymi w materiałach instruktażowych, które są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Sprawy/Pomoc Społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Materiały instruktażowe dla programów psychologiczno-terapeutycznych.
Informacje w powyższym zakresie należy przesłać pocztą tradycyją na adres Wilekopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub za pomocą platformy e-PUAP, w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Kalendarium

Lipiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny