Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z dnia 2 sierpnia 2023 r

Utworzono dnia 02.08.2023

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Tematycznego w celu uczestnictwa w opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032

 

Na podstawie art. 16b oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901) oraz w oparciu o upoważnienie udzielone zgodnie z uchwałą Nr 802.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 września 2022 r. w celu powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Kandydatów na członków Zespołu Tematycznego mogą zgłaszać organizacje o których mowa w art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. działające na terenie Powiatu Pilskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

2. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64- 920 Piła, w nieprzekraczalnym 10 – dniowym terminie (decyduje data wpływu do PCPR w Pile) od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej PCPR w Pile oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Pile.

3. Powołanie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile członków Zespołu Tematycznego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032 nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

4. Praca w ramach Zespołu Tematycznych jest pracą społeczną, członkowie Zespołów Tematycznych nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Zespołu.

5. Informacja o przyjęciu bądź o niezaakceptowaniu danego kandydata na członka Zespołu Tematycznego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032 zostanie przekazana listownie.

6. Zespół Tematyczny ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032 funkcjonuje do czasu uchwalenia przez Radę Powiatu w Pile uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032.

Załącznik:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na członka Zespołu Tematycznego w celu uczestnictwa w opracowaniu projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
    w Powiecie Pilskim na lata 2023-2032

ZAŁĄCZNIKI:

  • Karta zgłoszenia
    Utworzono dnia 02.08.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny