Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oświadczenie dotyczące trwałości projektu

Utworzono dnia 10.01.2023

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2022 r. zakończyła się realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego".

Niemniej zgodnie z zapisami wniosku  o dofinansowanie projektu, utrzymana została trwałości rezultatów projektu w zakresie:  

-  20 miejsc w Powiatowym Klubie Seniora w Pile.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego w ramach  Powiatowy Klub Pogodnego Seniora w Pile mieszczącego się przy alei Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła.
Aktualnie Powiatowy Klub Pogodnego Seniora w Pile dostępny jest dla chętnych osób 5 dni w tygodniu w łącznej liczbie 20 miejsc.

 

Oświadczenie dot. trwałości projektu 7.2.2 WRPO 2014+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Usług społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” gotowe jest do świadczenia usług społecznych w postaci usług asystenckich i opiekuńczych (wsparcie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, fizjoterapia, logopeda, pedagog) oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (psycholog, pedagog). W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. organizacji wsparcia i ew. odpłatności osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła, tel. (067) 349-12-08 w. 13, e-mail: sekretariat@pcpr.pila.pl.    Informujemy również, że w 2023 r. Partner projektu – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa – realizować będzie na terenie powiatu program finansowany z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” skierowany do osób z niepełnosprawnościami.

Marzena Berndt,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny