Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

" Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"

Utworzono dnia 13.08.2020

Uprzejmie informujemy, że Powiat Pilski w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przekaże wsparcie w zakresie:

- nieodpłatnego użyczenia 105 nowych laptopów z oprogramowaniem dla realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania,

-wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią
( maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne)

- zakupu sprzętu audiowizualnego, wyposażenia miejsca kwarantanny dla Placówki Opiekuńczo – wychowawczej w Pile.

Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego w Osieku oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile.
Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii

Wartość projektu wsparcia wynosi 332.352,90 zł.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,

Informacji w sprawie udziela: P. Cecylia Antczak – P.O. Dyrektor PCPR ,
tel. (67) 349-12-08

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny