Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Wybierz siebie! - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. wielkopolskiego"

Utworzono dnia 08.03.2023

Szanowni Państwo,

Informujemy o nowym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.:

"Wybierz siebie! - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. wielkopolskiego"

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0055/22
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 2022-09-30 do 2023-09-29
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  616 904,54
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 524 368,85

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 7: „Włączenie społeczne”
Działanie 7.1. Aktywna integracja. Poddziałanie 7.1.2. 7: Włączenie społeczne

Cel projektu:

Celem Głównym Projektu jest integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia 45 osób biernych zawodowo w tym 5 osób niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują w powiecie pilskim (woj. Wlkp) oraz min 20 osób z ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i  zdrowotnej, w okresie od 30.09.2022 do 29.09.2023 r.

Projekt polega na:

 • opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji wraz z doradztwem zawodowym
 • grupowych treningach kompetencyjnych,
 • indywidualnym wsparciu zdrowotnym (psycholog, fizjoterapeuta) i prawnym,
 • szkoleniach zawodowych
 • trzymiesięcznych stażach zawodowych,
 • pośrednictwie pracy,
 • wsparciu dodatkowym
 • wsparciu dla rodzin

 

Gwarantujemy

 • Trzymiesięczne płatne staże (1489 zł netto za miesiąc)
 • Stypendia szkoleniowe (9,93 zł netto x średnio 120 h)
 • Badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
 • Składki ZUS i ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Składki ZUS od stypendium szkoleniowego
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże
 • Materiały szkoleniowe.

 

BIURO PROJEKTU:

ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła

Budynek Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Piętro 2 pokój 243

Tel791 613 414 email: t.zegan@kursy24.info

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny