Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Na terenie powiatu pilskiego działają następujące Warsztaty:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas” przy parafii Rzymskokatolickiej pw. św. St. Kostki w Pile,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno- Opiekuńczym Caritas w Pile,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Ujściu,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Pile.

Warsztaty swoją opieką obejmują ponad 180 niepełnosprawnych osób, którym zapewniają rehabilitację społeczną i zawodową oraz terapię zajęciową. Poza tym WTZ-y prowadzą zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, zajęcia z komunikacji społecznej i terapię psychologiczną. Ponadto Warsztaty zajmują się rozwijaniem podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. WTZ-y finansowane są w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządu powiatowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny