Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

Utworzono dnia 12.03.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Karty zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przy al. Niepodległości 37; 64-920 Piła lub w sekretariacie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 503 lub pod nr tel. 067 349 12 08.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w programie dostępne są w siedzibie PCPR pokój nr 507 lub w zakładce Realizowane projekty – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Załączniki niezbędne do złożenia wniosku:

1. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

2. Karta zgłoszenia do Programu AOON PCPR

3. Zgłoszenie zakresu czynności PCPR

4. Klauzula RODO MRiPS PCPR

5. Klauzula RODO Realizator PCPR

6. Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków na AOON.

7. Oświadczenie o wskazaniu asystenta _PCPR

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostępna liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych ogółem: 40 uczestników

a) 30 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenie równoważne),

b) 10 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenie równoważne),

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 18.03.2024 r. od godz. 9.00 do wyczerpania miejsc.

Wnioski złożone przed datą 18.03.2024 r. nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny