Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim

Utworzono dnia 20.11.2023

Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przystępuje do projektu Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim, realizowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) w partnerstwie z powiatami, finansowanego w ramach programu Fundusze europejskie dla Wielkopolski.

Projekt obejmuje wsparcie i usługi na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w systemie pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i zinstytucjonalizowanej, oraz wsparcie pracowników i osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakres zadań realizowanych przez Powiat Pilski, jako partnera projektu obejmuje między innymi:

  1. pogłębiona diagnoza ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
  2. usługi wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia np. edukacyjne, społeczne dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej – zatrudnienie specjalistów np. psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda,
  3. wsparcie organizacyjne dotyczące diagnozy pogłębionej, usługi wspierające rozwój dzieci w pieczy zastępczej (dojazd, wyżywienie, nocleg lub koszt delegacji/wykorzystanie samochodu służbowego/samochodu prywatnego do celów służbowych),
  4. wsparcie grupowe dla dzieci w pieczy zastępczej (np. warsztaty, turnusy edukacyjne, terapeutyczne, grupy wsparcia),
  5. usługi wsparcia w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej – zatrudnienie specjalistów np. psycholog, terapeuta, doradca, zarządzanie budżetem),
  6. usługi wsparcia rodzinom zastępczym, kandydatów na rodziny zastępcze, opiekuna usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia- zatrudnienie specjalistów, np. superwizor, psycholog, terapeuta,
  7. wsparcie grupowe rodzin zastępczych (np. warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia, turnusy wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze),
  8. usługi wsparcia rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, opiekuna usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia,
  9. wsparcie w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej- działania wzmacniające kompetencje społeczne vouchery.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny